Những ưu đãi khi mua đất đối với thân nhân người có công với cách mạng?

02:54 PM 06/07/2018

Hỏi: Chồng tôi là liệt sĩ. Tôi và con trai hiện đang sống trên đất nhà chồng và bố chồng đứng tên chủ hộ. 1 năm trước, tôi có làm đơn xin cấp đất theo chế độ chính sách và đã được UBND xã trừ ra một suất không bán đấu giá.

Lúc này, tôi đã hoàn tất hồ sơ và giấy tờ liên quan rồi đến gặp chính quyền địa phương, song, cho đến nay, trường hợp của tôi vẫn chưa được giải quyết. Khi đến hỏi thì chính quyền trả lời rằng, tôi không được cấp theo diện ưu tiên mà phải mua đấu giá vì tôi đang sống chung cùng gia đình chồng, phải khi nào tách hộ thì mới có cơ sở để xét giao đất. Thêm vào đó, trên địa bàn xã vẫn còn nhiều đối tượng chính sách chưa được phân đất ở, vì vậy, nếu trường hợp của tôi được xét thì sẽ khiến các hộ khác nảy sinh nhu cầu.

Tôi muốn hỏi, việc thời gian xét giao đất theo đơn đề nghị của tôi đã bị chính quyền kéo dài là đang vi phạm vào điều luật nào? Lý do mà chính quyền địa phương đưa ra về việc không xét giao đất cho tôi liệu có đi ngược với QĐ số 118,117 của Thủ tướng chính phủ về chính sách cải thiện nhà ở cho người có công và thân nhân liệt sĩ không? Trong trường hợp này tôi cần phải làm gì? Rất mong luật sư tư vần giúp tôi. Chân thành cảm ơn!

[email protected]

thân nhân người có công với cách mạng khi mua đất
Những ưu đãi đối với thân nhân người có công với cách mạng khi mua đất?

Luật sư tư vấn:

Tại Điều 2 của Pháp lệnh 26/2005/PL-UBTVQH11 quy định về ưu đãi đối với người có công với cách mạng, các đối tượng được hưởng chế độ ưu đãi này gồm có:

"2. Thân nhân của người có công với cách mạng quy định tại khoản 1 Điều này.

Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3, Điều 10 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/3/2014 của Chính phủ về thu Tiền sử dụng đất, quy định nguyên tắc thực hiện miễn, giảm Tiền sử dụng đất như sau:

- Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được miễn hoặc giảm Tiền sử dụng đất thì chỉ được miễn hoặc giảm một lần trong trường hợp được Nhà nước giao đất để làm nhà ở hoặc được phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất khác sang làm đất ở hoặc được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở.

- Trong hộ gia đình có nhiều thành viên thuộc diện được giảm Tiền sử dụng đất thì được cộng các mức giảm của từng thành viên thành mức giảm chung của cả hộ, nhưng mức giảm tối đa không vượt quá số Tiền sử dụng đất phải nộp trong hạn mức giao đất ở.

- Trong trường hợp người thuộc đối tượng được hưởng cả miễn và giảm Tiền sử dụng đất theo quy định tại Nghị định này hoặc các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan thì được miễn Tiền sử dụng đất."

Ngoài ra, thân nhân của liệt sĩ sẽ được hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ số tiền sử dụng đất theo các mức khác nhau được nêu tại Khoản 2, Điều 1 Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg ngày 25/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điểm c, Khoản 2, Điều 2 Quyết định số 118/TTg ngày 27/2/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể:

2. Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 2 Điều 2 Quyết định số 118/TTg:

"c) Đối tượng thuộc diện được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo Quyết định này nếu mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước thì được hỗ trợ toàn bộ Tiền sử dụng đất đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều hộ ở.

Trường hợp mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước là nhà ở một tầng hoặc nhà ở nhiều tầng có một hộ ở thì được hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ Tiền sử dụng đất theo các mức cụ thể như sau:

- Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh, có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 81% trở lên; thân nhân của liệt sĩ đang hưởng tiền tuất nuôi dưỡng hàng tháng được hỗ trợ toàn bộ Tiền sử dụng đất.

- Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh, có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 61% đến 80% được hỗ trợ 90% Tiền sử dụng đất.

- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ suy giảm khả năng lao đông do thương tật, bệnh tật từ 41% đến 60% được hỗ trợ 80% Tiền sử dụng đất.

- Thân nhân của liệt sĩ quy định tại khoản 1 Điều 14 của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật từ 21% đến 40%; người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng; người có công giúp đỡ cách mạng được tặng Kỷ niệm chương "Tổ quốc ghi công" hoặc Bằng "Có công với nước", người có công giúp đỡ cách mạng trong gia đình được tặng Kỷ niệm chương "Tổ quốc ghi công" hoặc Bằng "Có công với nước" được hỗ trợ 70% Tiền sử dụng đất.

- Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị bắt tù đày; người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế được tặng Huân chương Kháng chiến hạng I hoặc Huân chương Chiến thắng hạng I được hỗ trợ 65% Tiền sử dụng đất.

Các mức hỗ trợ nêu trên được tính trong định mức đất ở do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định và tính trên số Tiền sử dụng đất mà người được hỗ trợ phải nộp".

Từ những thông tin bạn cung cấp, đối chiếu với các quy định của luật pháp nêu trên, trường hợp của bạn là vợ của liệt sĩ nếu đang được hưởng trợ cấp hàng tháng thì trong trường hợp mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước là nhà ở 1 tầng hoặc nhà ở nhiều tầng có một hộ ở thì được hỗ trợ 70% Tiền sử dụng đất hoặc toàn bộ Tiền sử dụng đất. Việc hỗ trợ này chỉ được áp dụng đối với trường hợp giao đất làm nhà ở. Những nguyên tắc cần đảm bảo khi  hỗ trợ người có công với Cách mạng thực hiện cải thiện nhà ở là:

- Phải đảm bảo phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của đất nước tại thời điểm đó;

- Phải căn cứ theo công lao và hoàn cảnh cụ thể của từng đối tượng, điều kiện và khả năng cụ thể của địa phương;

- Không hỗ trợ một cách đồng loạt hoặc bình quân cho tất cả các đối tượng.

Luật sư Phạm Thị  Bích Hảo
Giám đốc Công ty luật TNHH Đức An

(Theo cafeland)
 
  • Facebook
  • Google