Làm gì để hợp thức hóa thửa đất nhiều người cùng sở hữu

04:36 PM 06/08/2018

Hỏi: Tôi và 3 người nữa có hùn vốn mua chung một thửa đất dự án, giờ chúng tôi cần làm những thủ tục gì để chứng minh tài sản là của chung 4 người và khi tách sổ đỏ riêng thì người còn lại không gây khó dễ để hợp thức hóa phần đất của riêng mình?

Luật sư tư vấn:

Nguyên tắc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã được quy định tại khoản 2 Điều 98 Luật đất đai. Cụ thể:

"Thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng đất, nhiều người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất thì Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất phải ghi đầy đủ tên của những người có chung quyền sử dụng đất, người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất và cấp cho mỗi người 01 Giấy chứng nhận; trường hợp các chủ sử dụng, chủ sở hữu có yêu cầu thì cấp chung một Giấy chứng nhận và trao cho người đại diện."

mua đất chung
Làm gì để hợp thức hóa phần đất riêng khi mua đất chung với nhiều người?

Căn cứ theo quy định trên, khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho thửa đất có nhiều người cùng sở hữu thì phải ghi đầy đủ tên của những người đó vào giấy và cấp cho mỗi người 1 giấy chứng nhận. Và 4 người cùng mua đất sẽ hoàn toàn được phép đứng tên trên mảnh đất mua chung đó.

Tại khoản 3 điều 5 của thông tư 23/2014/TT-BTNMT cũng quy định về việc những người mua chung đất thỏa thuận với nhau bằng văn bản (có công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật) về việc cấp một Giấy chứng nhận cho người đại diện của nhóm người cùng sử dụng đất. Theo đó, nội dung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ ghi thông tin của người đại diện và nêu rõ "Là người đại diện cho nhóm người cùng sử dụng đất (hoặc cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất, hoặc cùng sử dụng đất và cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất)".

Đối với trường hợp thửa đất có nhiều người cùng sử dụng chung thì theo quy định của pháp luật hiện hành, giấy chứng nhận sẽ được cấp theo 2 hình thức như sau:

Thứ nhất, sau khi đã xác định được quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của từng người, sẽ tiến hành cấp giấy chứng nhận đối với từng cá nhân.

Thứ 2, trường hợp những người cùng sử dụng đất có thỏa thuận bằng văn bản (có công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật) về việc cấp một Giấy chứng nhận cho người đại diện của nhóm người cùng sử dụng đất (hoặc cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất, hoặc cùng sử dụng đất và cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất), cơ quan chức năng sẽ tiến hành cấp một giấy chứng nhận chung.

(Theo cafeland)
 
  • Facebook
  • Google