Hợp đồng mua bán đất đã công chứng có hủy bỏ được không?

10:03 AM 03/07/2018

Hỏi: Hàng xóm có ký hợp đồng mua đất với gia đình tôi và chúng tôi đã thực hiện đầy đủ thủ tục công chứng. Do hàng xóm chưa trả đủ tiền nên chúng tôi chưa làm thủ tục sang tên sổ đỏ.

Thời gian gần đây, nhà hàng xóm xin được hủy bỏ hợp đồng kèm điều kiện bồi thường cho nhà chúng tôi 20 triệu đồng vì gia đình họ làm ăn thua lỗ, không có tiền để trả tiếp. Điều kiện hủy bỏ hợp đồng đã nhận được sự đồng ý của gia đình tôi. Giờ tôi muốn hỏi, để hủy bỏ hợp đồng chuyển nhượng đất đã được công chứng, chúng tôi phải thực hiện những thủ tục gì?

Trả lời:

Khoản 1 Điều 2 Luật Công chứng năm 2014 đã nêu rõ về khái niệm công chứng. Cụ thể: "Công chứng là việc công chứng viên của một tổ chức hành nghề công chứng chứng nhận tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng, giao dịch dân sự khác bằng văn bản (sau đây gọi là hợp đồng, giao dịch), tính chính xác, hợp pháp, không trái đạo đức xã hội của bản dịch giấy tờ, văn bản từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài hoặc từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt (sau đây gọi là bản dịch) mà theo quy định của pháp luật phải công chứng hoặc cá nhân, tổ chức tự nguyện yêu cầu công chứng".

Hợp đồng chuyển nhượng đất
Hợp đồng chuyển nhượng đất đã có công chứng vẫn có thể hủy bỏ được
theo quy định của pháp luật.

Khi các bên lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đai đều cần phải công chứng, chứng thực theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Nếu các bên có nhu cầu hủy bỏ hợp đồng chuyển nhượng đất đã công chứng thì vẫn có thể thực hiện được, song, cần phải tuân theo các quy định nêu ở Điều 51 Luật Công chứng năm 2014.

"1. Việc công chứng sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công chứng chỉ được thực hiện khi có sự thỏa thuận, cam kết bằng văn bản của tất cả những người đã tham gia hợp đồng, giao dịch đó.

2. Việc công chứng sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công chứng được thực hiện tại tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng đó và do công chứng viên tiến hành. Trường hợp tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng chấm dứt hoạt động, chuyển đổi, chuyển nhượng hoặc giải thể thì công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng đang lưu trữ hồ sơ công chứng thực hiện việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch.

3. Thủ tục công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công chứng được thực hiện như thủ tục công chứng hợp đồng, giao dịch quy định tại Chương này".

(Theo Tài nguyên & Môi trường)
 
  • Facebook
  • Google