Áp dụng quy định nào khi xử lý vi phạm trật tự xây dựng?

03:04 PM 13/07/2018

Hỏi: Khi vi phạm trật tự xây dựng xảy ra và bị lập biên bản thì hiệu lực của Nghị định 121/2013/NĐ-CP vẫn còn, nhưng lại hết khi chưa có quyết định xử lý, thay vào đó là Nghị định 139/2017/NĐ-CP.

Đối với trường hợp này, sẽ áp dụng nghị định nào khi tiến hành xử lý vi phạm?

Đào Văn Yên (Hà Nội)

vi phạm trật tự xây dựng
Sẽ căn cứ theo quy định có hiệu lực tại thời điểm xảy ra
vi phạm trật tự xây dựng để xử lý. Ảnh minh họa

Trả lời:

Điều 156 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 đã quy định rõ về việc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật. Cụ thể:

“1. Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng tại thời điểm bắt đầu có hiệu lực. Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng đối với hành vi xảy ra tại thời điểm mà vãn bản đó đang có hiệu lực…

4. Trong trường hợp văn bản quy phạm pháp luật mới không có quy định trách nhiệm pháp lý hoặc quy định trách nhiệm pháp lý nhẹ hơn đối với hành vi xảy ra, trước ngày văn bản có hiệu lực thì áp dụng văn bản mới”.

Căn cứ vào quy định trên, do hành vi vi phạm trật tự xây dựng xảy ra tại thời điểm Nghị định số 121/2013/NĐ-CP có hiệu lực nên người có thẩm quyền sẽ áp dụng quy định của Nghị định số 121/2013/NĐ-CP để xử phạt.

Nếu Nghị định số 139/2017/NĐ-CP không có nội dung quy định về mức tiền phạt, hoặc quy định thấp hơn so với Nghị định số 121/2013/NĐ-CP thì sẽ áp dụng theo quy định của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP.

Bộ Xây dựng

(Theo Chinhphu.vn)
 
  • Facebook
  • Google