Hà Nội: Nhà, đất công sử dụng sai mục đích sẽ bị thu hồi

08:15 AM 25/06/2018

TP. Hà Nội sẽ tiến hành thu hồi nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước được sử dụng không đúng quy định để xử lý, sắp xếp cho hiệu quả.

UBND TP. Hà Nội trong cuộc trả lời ý kiến cử tri trước, trong và sau Kỳ họp thứ 5 HĐND TP. Hà Nội về vấn đề thống kê diện tích nhà đất thuộc sở hữu nhà nước tại các doanh nghiệp sau khi sáp nhập, giải thể trên địa bàn thành phố đã cho biết, tính từ thời điểm thực hiện điều chỉnh địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội, từ ngày 1/8/2008 cho đến hết ngày 31/12/2017, số lượng doanh nghiệp đã thực hiện sáp nhập, giải thể theo quy định là 9 doanh nghiệp. Theo đó, số cơ sở nhà đất mà các doanh nghiệp này quản lý, sử dụng là 28 với tổng diện tích đất là khoảng 1.344,8ha.

thu hồi nhà, đất công sử dụng sai mục đích
Hà Nội sẽ thu hồi nhà, đất công sử dụng sai mục đích để xử lý, sắp xếp lại hiệu quả.

Còn về vấn đề nhà ở thuộc quyền sở hữu của nhà nước cho người dân thuê với mục đích ở, hiện công tác bán các diện tích nhà, đất này cho người nhân đã và đang được thành phố đẩy mạnh theo đúng quy định của pháp luật về nhà ở, để tạo điều kiện về nơi ở, tạo quyền chủ động trong việc cải tạo, sửa chữa, xây dựng lại cho nhân dân. Tổng quỹ nhà ở chuyên dùng thuộc quyền sở hữu nhà nước tại Hà Nội hiện được phân bố ở 844 địa điểm. Trong đó, có 807 địa điểm thuộc quyền quản lý của Công ty TNHH MTV Quản lý và phát triển nhà Hà Nội; 20 địa điểm nằm trong quyền quản lý của Công ty TNHH MTV kinh doanh dịch vụ nhà Hà Nội; 16 địa điểm do UBND quận Hà Đông quản lý và 1 địa điểm được quản lý bởi UBND thị xã Sơn Tây. Sở Xây dựng đã được thành phố chỉ đạo thực hiện phối hợp cùng các sở, ban, ngành cũng như các doanh nghiệp quản lý, vận hành nhà chuyên dùng tiến hành rà soát, phân loại và lập phương án xử lý tổng thể, báo cáo lên UBND thành phố để xem xét, xử lý theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, UBND thành phố cho biết thêm.

Theo đó, sẽ tiến hành công tác rà soát đối với các cơ sở nhà, đất đang giao cho các cơ quan hành chính nhà nước của T.Ư và thành phố sử dụng để chuyển giao các cơ quan trực tiếp quản lý, sử dụng phù hợp với tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc theo đúng quy định, nhằm đảm bảo sử dụng hiệu quả, tiết kiệm quỹ nhà đất. Đồng thời, sẽ thực hiện thu hồi đối với diện tích nhà, đất được sử dụng không đúng quy định như cho thuê, cho mượn... hoặc vượt tiêu chuẩn, định mức để tiến hành xử lý, sắp xếp lại nhằm đảm bảo việc sử dụng hiệu quả quỹ nhà đất công. Cùng với đó, để đảm bảo tính công khai, minh bạch và sát giá thị trường, thành phố sẽ đẩy mạnh hơn nữa công tác nghiên cứu, áp dụng hình thức đấu giá cho thuê. Văn bản có nêu: “Với các địa điểm nhỏ lẻ, đan xen sở hữu nhà nước và sở hữu tư nhân sẽ thu hồi để tổ chức bán đấu giá công khai theo quy định. Với các địa điểm đang có tranh chấp, UBND thành phố giao Thanh tra thành phố chủ trì cùng các cơ quan, đơn vị tiến hành thanh tra, làm rõ nguồn gốc, quá trình quản lý, sử dụng, những vi phạm (nếu có) để trình cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định”.

(Theo Tiền phong)
 
  • Facebook
  • Google