Có nhiều sai phạm trong quy hoạch xây dựng tại huyện Hoài Đức

08:12 AM 10/07/2018

Công tác quy hoạch xây dựng cũng như quản lý trật tự xây dựng tại UBND huyện Hoài Đức (Hà Nội) đang tồn tại nhiều sai phạm, thanh tra Bộ Xây dựng kết luận.

Theo kết quả Thanh tra số 325/KL-TTr, công tác thuyết minh một số đồ án quy hoạch như điều chỉnh quy hoạch tổng thể khu đất dịch vụ (khu 3+4) cụm công nghiệp xã An Khánh, tỷ lệ 1/500; đồ án điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng khu đất dịch vụ (khu lô 1, khu lô 2) xã An Khánh, tỷ lệ 1/500; đồ án quy hoạch chi tiết khu đất dịch vụ xã An Thượng, tỷ lệ 1/500… chưa nêu được cụ thể chức năng sử dụng đất, chưa đưa ra được đề xuất tổ chức không gian và một số nội dung liên quan.

Bên cạnh đó, một số đồ án như đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đất dịch vụ Khu Chéo đường tàu xã La Phù, tỉ lệ 1/500; đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đất dịch vụ xã Di Trạch, tỉ lệ 1/500… chưa lập phê duyệt thiết kế đô thị theo quy hoạch.

 quy hoạch xây dựng tại huyện Hoài Đức
Trên phần đất nông nghiệp tại địa bàn xã La Phù, huyện Hoài Đức, Hà Nội mọc lên hàng loạt nhà kho, xưởng trái phép.

Còn về công tác quản lý trật tự xây dựng, qua kiểm tra, phát hiện ra 37/161 công trình xây dựng thực hiện không đúng với nội dung giấy phép xây dựng được duyệt.

Ngoài ra, Thanh tra Bộ Xây dựng còn chỉ ra thêm nhiều sai phạm khác, trong đó, trách nhiệm thuộc về UBND TP. Hà Nội cùng các Sở: Quy hoạch – Kiến trúc; Xây dựng, UBND huyện Hoài Đức và UBND các xã, thị trấn cũng như chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công.

Đồng thời, Kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Xây dựng cũng đã đưa ra các phương án kiến nghị cụ thể như: UBND huyện Hoài Đức cùng với UBND các xã, thị trấn cần nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật và sự chỉ đạo của UBND TP. Hà Nội về vấn đề quy hoạch xây dựng trên địa bàn huyện. Thực hiện công tác chỉ đạo đối với các phòng ban chuyên môn để quản lý tốt hơn nữa công tác quy hoạch xây dựng cũng như trật tự xây dựng thuộc quyền quản lý của huyện đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.

Kiểm tra, rà soát đối với các đồ án quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 trên địa bàn huyện; kiến nghị và đề xuất với cơ quan có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp các quy định hiện hành của pháp luật. Đảm bảo phủ kín quy hoạch xây dựng trên địa bàn, làm cơ sở quản lý việc thực hiện theo quy hoạch có hiệu quả, quản lý cấp phép xây dựng và phát triển đô thị theo định hướng bền vững.

Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan và có ngay các giải pháp khắc phục những tồn tại, thiếu sót nêu trong Báo cáo Kết quả thanh tra.

(Theo VOV)
 
  • Facebook
  • Google