Thành phần nghiệm thu nhà ở cho người có công gồm những ai?

04:51 PM 21/08/2018

Hỏi: Trong biên bản nghiệm thu hoàn thành, nghiệm thu giai đoạn theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg, thành phần nghiệm thu nhà ở cho người có công gồm những ai? Và trong UBND xã, ban ngành nào có trách nhiệm chính trong việc nghiệm thu và lập hồ sơ nhà ở?

 Phạm Thị Thoan (Nam Định)

nghiệm thu nhà ở
Thành phần nghiệm thu gồm đại diện UBND xã (hoặc phường/thị trấn),
 đại diện hộ gia đình và đại diện thôn (hoặc tổ dân phố). Ảnh: Baodansinh

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Thông tư 09/2013/TT-BXD ngày 1/7/2013 của Bộ Xây dựng kèm Phụ lục số V và số VI đã hướng dẫn thực hiện Quyết định 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở. Theo đó, trong biên bản nghiệm thu giai đoạn và nghiệm thu hoàn thành, thành phần nghiệm thu gồm đại diện UBND xã (hoặc phường/thị trấn), đại diện hộ gia đình và đại diện thôn (hoặc tổ dân phố).

Điểm c, Khoản 3, Điều 6 Thông tư 09/2013/TT-BXD quy định, trách nhiệm của UBND cấp xã là lập Ban chỉ đạo thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng cấp xã (UBND cấp xã quyết định thành phần Ban chỉ đạo cấp xã gồm các đơn vị chức năng và người có chức vụ liên quan để thực hiện phù hợp với thực tế). Chính vì vậy, để biết cụ thể, bà Thoan cần liên hệ với UBND cấp xã nơi đang nghiệm thu nhà ở.

(Theo Chinhphu.vn)
 
  • Facebook
  • Google