Phân chia tài sản chung của vợ chồng

12:03 PM 15/08/2018

Hỏi: Đối với trường hợp cả hai vợ chồng cùng đứng tên sổ đỏ, khi một trong hai người qua đời, người còn lại phải làm gì để có được toàn quyền với sổ đỏ?

phuongle345@...

Luật sư tư vấn:

Nếu cả hai vợ chồng cùng đứng tên sổ đỏ thì mảnh đất là tài sản chung của hai vợ chồng về mặt pháp luật. Vì vậy, khi một trong hai người mất, một nửa quyền sử dụng đất sẽ thuộc phần di sản thừa kế và sẽ có những trường hợp phát sinh đối với quyền sử dụng đất như sau:

Tài sản chung của vợ chồng
Tài sản chung của vợ chồng sẽ được phân chia theo quy định của luật pháp về thừa kế nếu một trong hai người qua đời.

Thứ nhất, người qua đời có để lại di chúc thì 1 phần mảnh đất đó sẽ được để lại cho người được hưởng thừa kế theo nội dung di chúc.

Quy định về người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc được nêu tại Khoản 1 Điều 644. BLDS 2015. Cụ thể

 “Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó:

a) Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;

b) Con thành niên mà không có khả năng lao động.”

Thứ hai, trường hợp người qua đời không để lại di chúc thì sẽ tiến hành phân chia phần mảnh đất thuộc quyền sở hữu của người đã qua đời theo quy định của pháp luật hiện hành. Theo đó:

Theo Điều 651. BLDS 2015: Người thừa kế theo pháp luật quy định

“1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

3. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.”

Căn cứ quy định tại Điều 66, Luật hôn nhân và gia đình 2014 về Giải quyết tài sản của vợ chồng trong trường hợp một bên chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết.

“1. Khi một bên vợ, chồng chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết thì bên còn sống quản lý tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp trong di chúc có chỉ định người khác quản lý di sản hoặc những người thừa kế thỏa thuận cử người khác quản lý di sản.

2. Khi có yêu cầu về chia di sản thì tài sản chung của vợ chồng được chia đôi, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận về chế độ tài sản. Phần tài sản của vợ, chồng chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết được chia theo quy định của pháp luật về thừa kế.

3. Trong trường hợp việc chia di sản ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của vợ hoặc chồng còn sống, gia đình thì vợ, chồng còn sống có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế phân chia di sản theo quy định của Bộ luật dân sự.

4. Tài sản của vợ chồng trong kinh doanh được giải quyết theo quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này, trừ trường hợp pháp luật về kinh doanh có quy định khác”.

Căn cứ theo quy định trên, trường hợp vợ hoặc chồng qua đời thì quyền quản lý mảnh đất thuộc về người còn lại. Còn phần tài sản của người đã chết sẽ được chia theo quy định của pháp luật về thừa kế, bao gồm: cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết vẫn được hưởng 1 phần tài sản của người chết.

Lúc này, những người thuộc hàng thừa kế sẽ tiến hành khai nhận thừa kế, sau đó thỏa thuận phân chia di sản thừa kế, còn với những người thuộc hàng thừa kế nhưng từ chối quyền thừa kế thì sẽ làm thủ tục sang tên quyền sử dụng đất.

Luật sư Phạm Thị  Bích Hảo
Giám đốc Công ty luật TNHH Đức An

(Theo cafeland)
 
  • Facebook
  • Google