Phải làm gì khi sổ đỏ bị hư hỏng?

05:12 PM 30/07/2018

Hỏi: Vì bị nước mưa thấm nên mọi thông tin trên cuốn sổ đổ của gia đình tôi đều bị hoen ố, nhòe, chỉ còn phần ghi diện tích sử dụng là rõ nhất. Giờ tôi muốn xin cấp lại sổ đỏ mới thì cần phải làm gì?

[email protected]

đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Có quyền được đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi sổ đỏ bị rách, hư hỏng.

Luật sư tư vấn:

Tại điểm b Khoản 1 Điều 76 Luật Đất đai năm 2013 đã quy định cụ thể về việc cấp đổi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng. Cụ thể"

"1. Việc cấp đổi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp được thực hiện trong các trường hợp sau:

b) Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp bị ố, nhòe, rách, hư hỏng;"

Như vậy, bạn hoàn toàn có quyền được yêu cầu cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Để thực hiện thủ tục này, bạn cần phải chuẩn bị 1 bộ hồ sơ đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Khoản 1 Điều 10 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT. Bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK

- Giấy chứng nhận đã cấp (Bản gốc)

- Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thay cho bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận sau khi dồn điền đổi thửa, đo đạc lập bản đồ địa chính mà Giấy chứng nhận đã cấp đang thế chấp tại tổ chức tín dụng (Bản sao).

Khi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định, bạn cần đên Văn phòng đăng ký đất đai cấp xã nộp để được xem xét, giải quyết. Về trách nhiệm của Văn phòng đăng ký đất đai, cần tiến hành kiểm tra hồ sơ, xác nhận vào đơn đề nghị về lý do cấp đổi Giấy chứng nhận; Lập hồ sơ trình lên phía cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Cập nhật thông tin, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Luật sư Phạm Thị  Bích Hảo
Giám đốc Công ty luật TNHH Đức An

(Theo cafeland)
 
  • Facebook
  • Google