Người mua nhà có được tự làm sổ đỏ cho đất dự án?

04:22 PM 03/04/2015

Hỏi: Tôi đang có mua lô đất thuộc dự án nhà ở. Hiện tại, nhà đã xây xong và vào ở được 1 năm mà chủ đầu tư vẫn chưa bàn giao sổ đỏ cho chúng tôi.

Tôi muốn biết, tôi tự đi làm sổ đỏ có được không? Trân trọng cảm ơn.

binhpv@...

sổ đỏ
Người mua nhà ở tại dự án có thể tự làm được sổ đỏ nếu đáp ứng các điều kiện
pháp luật quy định. Ảnh: Dân trí

Trả lời:

Căn cứ vào Điều 72, Nghị định 43/2014/NĐ-CP thì trình tự, thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ) cho người mua công trình xây dựng, nhà ở, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong các dự án phát triển nhà ở như sau:

“1. Sau khi hoàn thành công trình, chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở có trách nhiệm gửi Sở Tài nguyên và Môi trường các giấy tờ sau đây:

a) Quyết định phê duyệt dự án hoặc quyết định đầu tư hoặc giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư;

b) Quyết định phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500; giấy phép xây dựng (nếu có);

c) Giấy chứng nhận hoặc quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan có thẩm quyền; chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính của chủ dự án phát triển nhà ở (trừ trường hợp được miễn hoặc chậm nộp theo quy định của pháp luật);

d) Sơ đồ nhà, đất đã xây dựng là bản vẽ mặt bằng hoàn công hoặc bản vẽ thiết kế mặt bằng có kích thước các cạnh của từng căn hộ đã bán phù hợp với hiện trạng xây dựng và hợp đồng đã ký; danh sách các căn hộ, công trình xây dựng để bán (có các thông tin số hiệu căn hộ, diện tích đất, diện tích xây dựng và diện tích sử dụng chung, riêng của từng căn hộ); trường hợp nhà chung cư thì sơ đồ phải thể hiện phạm vi (kích thước, diện tích) phần đất sử dụng chung của các chủ căn hộ, mặt bằng xây dựng nhà chung cư, mặt bằng của từng tầng, từng căn hộ;

đ) Báo cáo kết quả thực hiện dự án.

2. Trong thời gian không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở của chủ đầu tư dự án.

Sau khi hoàn thành kiểm tra, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm gửi thông báo cho chủ đầu tư dự án về kết quả kiểm tra; gửi thông báo kèm theo sơ đồ nhà đất đã kiểm tra cho Văn phòng đăng ký đất đai để làm thủ tục đăng ký nhà, đất cho bên mua đối với các trường hợp đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

3. Chủ đầu tư dự án nhà ở có trách nhiệm nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký, cấp sổ đỏ thay cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng hoặc cung cấp hồ sơ cho bên mua để tự đi đăng ký. Hồ sơ gồm có:

a) Đơn đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp sổ đỏ;

b) Hợp đồng về chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở, công trình xây dựng theo quy định của pháp luật;

c) Biên bản bàn giao nhà, đất, công trình xây dựng.”

Trên cơ sở đó, bạn có quyền yêu cầu chủ đầu tư giao hồ sơ để bạn tự đi đăng ký quyền sử dụng đất. Nhưng bạn cần lưu ý, chủ đầu tư cần thực hiện những thủ tục quy định tại Khoản 1, Điều 72 kể trên để có thể đăng ký quyền sử dụng đất.

 Luật sư Phạm Thị Bích Hảo 
(Công ty Luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội)

(Theo CafeLand)
 
  • Facebook
  • Google