Diện tích đất ở trong sổ đỏ, trường hợp nào không điều chỉnh?

02:48 PM 03/04/2015

Hỏi: Hộ gia đình ông Nguyễn Quý Vinh hiện có 1.191m2 đất ở tổ dân phố Tháp, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội đã sử dụng ổn định, liên tục từ năm 1976.

Trích lục bản đồ năm 1986 cho thấy, diện tích đất này là 1 mảnh. Tuy nhiên, trích lục bản đồ năm 1992 lại cho thấy, đất của gia đình ông bị chia làm 3 mảnh. Gia đình ông Vinh được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) vào năm 2003. Theo sổ đỏ, diện tích này cũng bị chia thành 3 mảnh và chỉ có 1  mảnh là đất ở, còn lại là đất vườn. Tuy nhiên, cả tất cả các mảnh đất trên thực tế đều có nhà ở và các công trình xây dựng.

Theo ông Vinh, việc phân chia như thế gây khó khăn cho nhà ông trong quá trình sử dụng đất và khi gia đình ông có nhu cầu tặng đất cho các con sau này. Ông Vinh muốn biết, liệu ông có được cấp đổi sổ đỏ theo trích lục bản đồ năm 1986 hay không?


Trong một số trường hợp, diện tích đất ở trong sổ đỏ không được điều chỉnh
(Ảnh minh họa, nguồn: Lao động Online)

Trả lời:

Bản đồ năm 1986, sổ mục kê đi kèm cho thấy, vị trí các mảnh đất hộ gia đình ông Nguyễn Quý Vinh sử dụng thuộc mảnh đất số 216, tờ bản đồ số 5, diện tích 1.208m2, loại đất vườn, thổ cư, ao; chủ sử dụng ghi là Nguyễn Quý Hợi (bố đẻ của ông Vinh).

Theo bản đồ năm 1992 và sổ mục kê đi kèm, vị trí những mảnh đất hộ gia đình ông Nguyễn Quý Vinh sử dụng bao gồm mảnh đất số 581, tờ bản đồ số 19, loại đất thổ cư, diện tích 280m2; mảnh đất số 582, tờ bản đồ số 19, loại đất vườn, diện tích 568m2; mảnh đất số 580, tờ bản đồ số 19, loại đất ao, diện tích 259m2. Chủ sử dụng cả ba mảnh đất này là ông Nguyễn Quý Hợi.

Đơn xin đăng ký quyền sử dụng đất của gia đình Nguyễn Quý Vinh đã được Hội đồng đăng ký đất đai xã Đại Mỗ xem xét, phê duyệt cho thấy, UBND huyện Từ Liêm đã cấp sổ đỏ cho hộ gia đình ông Nguyễn Quý Vinh vào ngày 12/12/2003 với tổng diện tích 1.191m2 ở xã Đại Mỗ, gồm 3 mảnh là mảnh số 304, tờ bản đồ số 7, đất ở, diện tích 364m2 với thời hạn sử dụng lâu dài; mảnh đất số 305, tờ bản đồ số 7, đất vườn, diện tích 568m2 với thời hạn sử dụng lâu dài; mảnh đất số 303, tờ bản đồ số 7, đất vườn, diện tích 259m2 với thời hạn sử dụng lâu dài.

Vấn đề cấp sổ đỏ cho hộ gia đình ông Nguyễn Quý Vinh được triển khai theo đúng thủ tục, trình tự theo Quyết định số 65/2001/QĐ-UB ngày 29/8/2001 do UBND TP. Hà Nội ban hành.

Tại Khoản 1, Điều 6, Quyết định số 22/2014/QĐ-UB ngày 20/6/2014 do UBND TP. Hà Nội ban hành đã có các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND thành phố được Luật Đất đai 2013 và các Nghị định của Chính phủ quy định về hạn mức công nhận quyền sử dụng đất; hạn mức giao đất; kích thước, diện tích đất ở tối thiểu được phép tách mảnh cho cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn thành phố. Theo các quy định này, thành phố không điều chỉnh lại diện tích đất ở được ghi trên sổ đỏ đã cấp trước ngày Nghị định số 181/2004/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực thực hiện (ngày 16/11/2004), kể cả đối với trường hợp diện tích đất ở ghi trên sổ đỏ vượt quá hạn mức công nhận đất ở căn cứ vào quy định hiện hành của UBND thành phố.

Vì thế, gia đình ông Vinh kê khai xin cấp sổ đỏ và đã được UBND huyện Từ Liêm (nay là UBND quận Nam Từ Liêm) cấp sổ đỏ số 01232/QSDĐ ngày 12/12/2003 không đáp ứng đủ điều kiện để được điều chỉnh diện tích đất ở đã ghi trên sổ đỏ.

Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

(Theo Chính phủ)
 
  • Facebook
  • Google