Đất của hộ gia đình, chủ thể nào được phép chuyển nhượng?

01:37 PM 03/04/2015

Hỏi: Gia đình tôi có mảnh đất nông nghiệp, diện tích 1.900m2 đã được cấp sổ đỏ, mẹ tôi là người đứng tên chủ hộ. Tôi là anh lớn, dưới tôi có một người em. Hiện tôi muốn chuyển nhượng phần đất của mình trong diện tích 1.900m2 đó cho người khác để lấy vốn làm ăn.

Tôi muốn hỏi, tôi có được tự mình chuyển nhượng phần đất của mình không? - Nguyễn Thanh Đại (huyện Bến Cát, Bình Dương)

chủ hộ
Chủ hộ mới được quyền chuyển nhượng đất của hộ gia đình.
Ảnh: Diễn đàn doanh nghiệp Online

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 107 Bộ Luật Dân sự: Chủ hộ là người đại diện cho hộ gia đình trong các giao dịch dân sự vì lợi ích chung của hộ. Chủ hộ có thể là cha, mẹ hoặc một thành viên khác đã thành niên… Giao dịch dân sự do người đại diện của hộ xác lập, thực hiện vì lợi ích chung của hộ sẽ làm phát sinh quyền, nghĩa vụ của cả hộ gia đình.

Như vậy, khi đất nông nghiệp được cấp cho hộ gia đình thì người đứng tên chủ hộ trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ đại diện cho hộ gia đình thực hiện các giao dịch vì lợi ích chung của hộ. Bạn chỉ là một thành viên trong gia đình, không phải là chủ hộ và cũng không thuộc trường hợp được chủ hộ ủy quyền đại diện cho hộ gia đình nên không được quyền chuyển nhượng đất.

Luật gia Nguyễn Văn Khôi

(Theo Sài Gòn Đầu tư Tài chính Online)
 
  • Facebook
  • Google