Có phải nộp tiền sử dụng đất khi muốn hợp thức hóa căn nhà thứ 2?

04:13 PM 03/04/2015

Hỏi: Tôi có phải nộp tiền sử dụng đất nếu tôi muốn hợp thức hóa cho căn nhà thứ hai trở đi hay không? Nếu căn nhà đó của tôi có đầy đủ giấy tờ hợp lệ và sử dụng trước 15/10/1993?

Trường hợp có phải đóng thì sẽ tính như thế nào nếu căn nhà thứ nhất đã được đóng tiền sử dụng đất? 

khanh100901@...

sử dụng
Nhà sử dụng trước 15/10/1993 và có đầy đủ giấy tờ hợp lệ theo quy định sẽ
không phải nộp tiền SDĐ. Ảnh minh họa
.

Trả lời:

Theo câu hỏi của bạn, chúng tôi hiểu rằng, hiện tại bạn đang có một căn nhà đã có giấy tờ hợp lệ có tên bạn hoặc hộ gia đình bạn và gia đình bạn hoặc bạn đã sử dụng từ trước ngày 15/10/1993. Và bây giờ bạn đang muốn xin cấp giấy chứng nhận (GCN) quyền sử dụng đất (SDĐ) gắn liền với quyền sở hữu nhà cho ngôi nhà này.

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1, Điều 100, Luật đất đai 2013, các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định mà có một trong các loại giấy tờ dưới đây sẽ được cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mà không phải nộp tiền SDĐ:

a) Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất (SDĐ) từ trước ngày 15/10/1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam;

b) Giấy chứng nhận quyền SDĐ tạm thời đã được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính từ trước ngày 15/10/1993;

c) Các giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền SDĐ hoặc tài sản gắn liền với đất; các giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất;

d) Các giấy tờ chuyển nhượng quyền SDĐ, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở từ trước ngày 15/10/1993 được UBND cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15/10/1993;

đ) Các giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; các giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật;

e) Các giấy tờ về quyền SDĐ do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người SDĐ;

g) Các loại giấy tờ khác được xác lập trước ngày 15/10/1993 theo quy định của Chính phủ.

Khoản 2, Điều 100 của Luật đất đai năm 2013 đã quy định: các hộ gia đình, cá nhân đang SDĐ nếu có một trong các loại giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này mà trên giấy tờ đó có ghi tên người khác, kèm theo giấy tờ về việc chuyển quyền SDĐ có đầy đủ chữ ký của các bên có liên quan, nhưng đến trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền SDĐ theo quy định của pháp luật và đất đó không có tranh chấp sẽ được cấp Giấy chứng nhận quyền SDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền SDĐ.

Như vậy, nếu như ngôi nhà của bạn đã sử dụng từ trước 15/10/1993 và có đầy đủ các giấy tờ như nêu trên đây sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền SDĐ mà không phải nộp tiền SDĐ.

Luật sư Nguyễn Thị Huỳnh (Công ty Luật TNHH ATIM)

(Theo CafeLand)
 
  • Facebook
  • Google