Có được thay chữ ký “tươi” và dấu đỏ bằng chữ ký điện tử trên bản vẽ thiết kế?

02:39 PM 25/09/2018

Hỏi: Tôi muốn hỏi liệu có thể sử dụng chữ ký điện tử thay cho việc ký và đóng dấu đỏ lên bản cứng hồ sơ bản vẽ thiết kế thi công công trình không? Nếu có thì có văn bản nào quy định và hướng dẫn cụ thể?

Mai Thiều (Hà Nội)

Trả lời:

quy cách hồ sơ thiết kế xây dựng
Điều 21 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP đã nêu rõ về quy cách hồ sơ thiết kế xây dựng công trình

Quy cách hồ sơ thiết kế xây dựng công trình đã được quy định tại Điều 21 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ. Trong đó, việc ký và đóng dấu vào hồ sơ bản vẽ thiết kế được quy định như sau:

"Bản vẽ thiết kế phải có kích cỡ, tỷ lệ, khung tên được thể hiện theo các tiêu chuẩn áp dụng trong hoạt động xây dựng. Trong khung tên từng bản vẽ phải có tên, chữ ký của người trực tiếp thiết kế, người kiểm tra thiết kế, chủ trì thiết kế, chủ nhiệm thiết kế, người đại diện theo pháp luật của nhà thầu thiết kế và dấu của nhà thầu thiết kế xây dựng công trình trong trường hợp nhà thầu thiết kế là tổ chức".

Ông Thiều có thể nghiên cứu những thông tin trên để thực hiện theo đúng quy định.

Bộ Xây dựng

(Theo Chinhphu.vn)
 
  • Facebook
  • Google