Có được phép chuyển nhượng đất cho thuê trả tiền hàng năm?

06:21 PM 30/08/2018

Hỏi: Sắp tới, có thể tôi sẽ nhận chuyển nhượng một rẫy cà phê tại xã Ea Yông, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk. Nhưng đây là đất thuê thời hạn 50 năm của Nhà nước và sẽ hết hạn sau 10 năm nữa.

Vậy tôi có được gia hạn thuê đất nếu nhận chuyển nhượng hay không?

(Nguyễn Đăng Toàn)

Trả lời:

chuyển nhượng đất đai
Đất thuê của Nhà nước trả tiền hàng năm thì theo quy định
sẽ không được phép chuyển nhượng. Ảnh minh họa

Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk trả lời:

Điều 175 Luật Đất đai quy định, người sử dụng đất được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm không có quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Vì vậy, rẫy cà phê mà ông Toàn nói tới vốn là đất được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê hàng năm thì không được chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Đối với việc gia hạn quyền sử dụng đất, Điều 126 của Luật Đất đai quy định, khi hết thời hạn, người sử dụng đất nếu muốn tiếp tục sử dụng thì được Nhà nước xem xét gia hạn nhưng không quá thời hạn quy định tại Điều này.

Nếu ông Toàn được Nhà nước cho thuê đất hoặc giao đất có thời hạn thì khi hết hạn, nếu ông muốn tiếp tục sử dụng, Nhà nước sẽ xem xét gia hạn theo quy định.

Về thủ tục và trình tự tiến hành gia hạn, ông Toàn sẽ thực hiện theo Điều 74 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

(Theo Chinhphu.vn)
 
  • Facebook
  • Google