Có được một mình đứng tên sổ đỏ khi đã kết hôn?

10:57 AM 21/07/2018

Hỏi: Tôi mới mua được mảnh đất và muốn một mình đứng đến dù đã đăng ký kết hôn. Điều này cũng đã nhận được sự đồng thuận của vợ tôi.

Song, hợp đồng chuyển nhượng đất của tôi đã không được UBND xã nơi tôi mua mảnh đất công chứng  cho theo căn cứ tại Điều 38 Luật Hôn nhân và gia đình.

Tôi muốn hỏi đối với trường hợp của mình thì cơ quan nào sẽ thực hiện công chứng giấy thỏa thuận về việc để tôi đứng tên mảnh đất mà vợ chồng tôi đã lập? Cơ quan nào sẽ chứng thực giấy thỏa thuận đây là tài sản riêng và là nguồn thu nhập riêng của tôi? Tôi có được quyền đứng tên một mình trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi giấy thỏa thuận này được công chứng không?

Nguyễn Văn Thanh (Tây Ninh)

 tài sản chung của cả hai vợ chồng
Mọi tài sản có được sau khi kết hôn đều là tài sản chung của cả hai vợ chồng, gồm cả quyền đứng tên sổ đỏ. Ảnh minh họa

Trả lời:

Thoả thuận xác lập chế độ tài sản của vợ chồng đã được quy định tại Điều 47 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014. Theo đó: “Trong trường hợp hai bên kết hôn lựa chọn chế độ tài sản theo thoả thuận thì thoả thuận này phải được lập trước khi kết hôn, bằng hình thức văn bản có công chứng hoặc chứng thực. Chế độ tài sản của vợ chồng theo thoả thuận được xác lập kể từ ngày đăng ký kết hôn”.

Còn về việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân, tại Điều 38 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 có quy định: “1. Trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có quyền thỏa thuận chia một phần hoặc toàn bộ tài sản chung, trừ trường hợp quy định tại Điều 42 của Luật này; nếu không thỏa thuận được thì có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết.

2. Thỏa thuận về việc chia tài sản chung phải lập thành văn bản. Văn bản này được công chứng theo yêu cầu của vợ chồng hoặc theo quy định của pháp luật.

3. Trong trường hợp vợ, chồng có yêu cầu thì Tòa án giải quyết việc chia tài sản chung của vợ chồng theo quy định tại Điều 59 của Luật này”.

Về việc đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản chung, Khoản 1 Điều 34 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 đã quy định: “1. Trong trường hợp tài sản thuộc sở hữu chung của vợ chồng mà pháp luật quy định đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng thì Giấy chứng nhận quyền sở hữu, Giấy chứng nhận quyền sử dụng phải ghi tên cả hai vợ chồng, trừ trường hợp vợ chồng có thoả thuận khác”.

Căn cứ theo các quy định nêu trên, việc UBND xã từ chối chứng thực hợp đồng chuyển nhượng chỉ đứng tên một người đối với trường hợp của ông Nguyễn Văn Thanh là đúng với pháp luật hiện hành. Bởi, trước khi kết hôn, ông Thanh không có văn bản thoả thuận về chế độ tài sản của vợ chồng, không có văn bản phân chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân, đồng thời, cũng không có giấy tờ chứng minh tài sản đó là tài sản riêng.

Trường hợp muốn chia tài sản trong thời kỳ hôn nhân, ông Thanh có thể thực hiện tại Văn phòng công chứng.

Phòng Tư pháp huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh

(Theo Chinhphu.vn)
 
  • Facebook
  • Google