Có được chuyển nhượng khi đất chưa có sổ đỏ?

04:46 PM 01/04/2015

Hỏi: Năm 1985, tôi có mua một mảnh đất vườn diện tích 1.625m2. Việc mua bán chỉ có giấy tờ viết tay nhưng có sự làm chứng của 4 chủ đất xung quanh, ký tên vào giấy mua bán. Tôi đã sử dụng thửa đất này từ đó đến nay, không có tranh chấp với ai. Tôi muốn hỏi, tôi có được chuyển nhượng mảnh đất đó cho người khác hay không?

sổ đỏ
Luật Đất đai quy định, đất chưa có sổ đỏ không được phép chuyển nhượng cho
người khác (Ảnh: vanphongluatvns.com)

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 106 Luật Đất đai: Người sử dụng đất được quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, để thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất… khi có các điều kiện sau đây:

a) Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ);
b) Đất không có tranh chấp;
c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để đảm bảo thi hành án;
d) trong thời hạn sử dụng đất.

Trên cơ sở đó cùng với thông tin mà ông cung cấp thì đất của ông chưa có giấy chứng nhận (sổ đỏ), vì thế ông không thể chuyển nhượng mảnh đất này cho người khác. Theo Điều 50 Luật Đất đai quy định thì thửa đất của ông có đủ điều kiện được cấp sổ đỏ. Vì vậy, ông cần tiến hành các thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Khi đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận, ông mới được tiến hành sang nhượng cho người khác.

Luật gia Nguyễn Văn Khôi     

(Theo Sài Gòn Đầu tư Online)
 
  • Facebook
  • Google