Cấp quyền sở hữu thế nào khi góp vốn mua căn hộ với người nước ngoài?

08:12 AM 13/09/2018

Ông Vũ Như Bách (Tp.HCM) và một người bạn nước ngoài ký hợp đồng với chủ đầu tư để mua một căn hộ thương mại. Ông muốn hiểu rõ hơn về những quy định trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ chung cư trong trường hợp này.

Phía chủ đầu tư nói, ông Bách và người bạn của mình cùng góp vốn mua căn hộ nên việc làm chủ quyền sẽ áp dụng với trường hợp người nước ngoài mua nhà. Hiện Văn phòng Đăng ký đất đai đang chờ hướng dẫn nên tạm ngừng giải quyết thủ tục này.

Ông Bách thắc mắc chủ đầu tư nói thế là đúng hay sai? Nếu sai thì việc cấp chủ quyền căn hộ thực hiện như thế nào? Căn hộ sẽ có thời hạn sở hữu trong bao lâu?

Nếu Giấy chứng nhận ghi thời hạn sở hữu là 50 năm (với người nước ngoài mua nhà) hoặc là thời hạn còn lại của dự án thì sau khi ông Bách và bạn chuyển nhượng cho người khác là người Việt Nam thì người nhận chuyển nhượng có được cấp giấy chứng nhận lâu dài không?

người nước ngoài mua nhà
Pháp luật hiện chưa có quy định về việc người nước ngoài
góp vốn mua nhà với người Việt tại Việt Nam

Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Pháp luật hiện hành không có quy định về trường hợp người nước ngoài góp vốn với người Việt Nam để mua và sở hữu nhà tại Việt Nam. Pháp luật mới có quy định về việc công nhận quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam của cá nhân nước ngoài hoặc cá nhân nước ngoài kết hôn với người Việt Nam ở trong nước.

Trong trường hợp của ông Bách, ông và người bạn nước ngoài của mình có thể thỏa thuận để một trong hai đứng tên trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Nếu người đại diện đứng tên là người Việt Nam thì các quyền và nghĩa vụ sẽ áp dụng như với người Việt Nam ở trong nước.

Nếu đại điện là người nước ngoài thì quyền và nghĩa vụ sẽ thực hiện như với trường hợp cá nhân người nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam. Vấn đề này đã được quy định trong Luật Nhà ở 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

(Theo Chinhphu.vn)
 
  • Facebook
  • Google