Trong năm 2015, TP. Hồ Chí Minh thu hồi hơn 1.600ha đất

09:53 AM 27/08/2015

TP. Hồ Chí Minh sẽ tiến hành thu hồi 1.602ha đất thuộc 298 dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn.

TP. Hồ Chí Minh xem xét thu hồi đất
Những dự án chậm tiến độ sẽ bị xem xét thu hồi

Đây là thông báo được đưa ra tại kỳ họp lần thứ 19, HĐND TP. Hồ Chí Minh khóa VIII – Kỳ họp bất thường diễn ra vào ngày 26/8.

Theo đó, tổng số diện tích cần thu hồi này thuộc 298 dự án. Cụ thể có 154 dự án (tổng diện tích 483ha) đã có quyết định giao vốn thực hiện trong năm 2015; 144 dự án (tổng diện tích 1.119ha) đã có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, đã được bố trí vốn hoặc chưa nhưng do tính cấp bách cần phải thực hiện các thủ tục thu hồi đất ngay trong năm 2015.

Bên cạnh đó, 210 dự án thuộc 9 quận, huyện chuyển mục đích sử dụng dưới  10ha đất trồng lúa, dưới 20ha đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng có tổng diện tích 2.268ha, UBND TP. Hồ Chí Minh sẽ xem xét thu hồi những dự án đầu tư sai mục đích để đảm bảo bảo tồn rừng phòng hộ và đất trồng lúa cho nông dân

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh, ông lê Hoàng Quân cho biết thành phố sẽ xem xét kiến nghị với các cấp có thẩm quyền về các thủ tục cần thiết để sớm thu hồi từng dự án cụ thể. Đồng thời, buộc chủ đầu tư phải  có cam kết về tiến độ thực hiện dự án theo đúng các quy định pháp luật về đầu tư công.

(Theo Nhịp sống kinh doanh)
 
  • Facebook
  • Google