Nhà ở xã hội tại Bình Dương: Cung chưa theo kịp cầu

04:11 PM 20/08/2015

Sau 5 năm triển khai Chương trình phát triển nhà ở xã hội, đến nay Bình Dương đã thu hút 82 dự án phát triển nhà ở xã hội vớ tổng diện tích đất 1,97 triệu m2, diện tích sàn 3,89 triệu m2. Nhưng trong thời gian qua việc phát triển nhà ở xã hội tại đây còn gặp phải nhiều khó khăn.

nhà ở xã hội Bình Dương
Bên cạnh những gì đã đạt được Chương trình phát triển nhà ở xã hội tại Bình Dương
vẫn còn nhiều khó khăn

Chương trình phát triển nhà ở xã hội ở Bình Dương trong 5 năm qua đã cung cấp hơn 85.070 căn hộ với chi phí 19.000 tỷ đồng, đáp ứng chỗ ở cho hơn 238.000 người. Tuy vậy, vẫn còn nhiều khó khăn cần được giải quyết.

Bình Dương là địa phương có nhu cầu nhà ở xã hội hết sức lớn bởi đây là tỉnh có tốc độ tăng dân số cơ học cao so với cả nước (gần 1 triệu lao động nhập cư).

Trong khi đó, việc giải quyết nhu cầu về nhà ở cho công nhân và người lao động lại không đảm bảo kế hoạch, do nhiều dự án đã đăng ký thì triển khai khá chậm hoặc chưa triển khai. Cũng có nhiều dự án triển khai không hoàn thành theo đúng tiến độ do chưa vay được vốn ưu đãi để triển khai tiếp.

Thêm nữa, một số chủ đầu tư khi thực hiện dự án nhà ở thương mại, khu đô thị mới chưa dành quỹ đất đã đầu tư hạ tầng kỹ thuật để xây dựng nhà ở xã hội hoặc có dành thì lại thiếu vốn triển khai. Một số dự án bố trí xa với điều kiện sinh sống của công nhân lao động và thiếu cơ sở hạ tầng ngoài dự án.

Đặc biệt, đến nay, gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng vẫn chưa đến được các doanh nghiệp trên địa bàn Bình Dương; cơ chế, chính sách ưu đãi đối  với việc xây nhà ở xã hội chưa thực sự thu hút, thời gian đầu tư kéo dài và thu hồi vốn chậm.

Không chỉ vậy, nhu cầu của người lao động, công nhân các khu công nghiệp chưa có khả năng mua nhà chỉ là thuê nhà ở gần công ty, nhà máy để tiện đi làm.

Trước tình hình này, tỉnh Bình Dương đã đề ra các nhóm giải pháp để Chương trình đạt kết quả tốt hơn trong thời gian tới; xác định ưu tiên dành quỹ đất cho nhà ở xã hội với vị trí thuận lợi, phù hợp với yêu cầu phát triển công nghiệp và đô thị. Đa dạng hóa các loại hình để đáp ứng nhu cầu của các tầng lớp xã hội, đặc biệt chú trọng phát triển nhà ở cho người lao động có thu nhập thấp.

Bình Dương cũng chú trọng việc huy động các nguồn lực khác nhau để giải quyết vấn đề nhà ở xã hội, xác định vai trò của các chủ đầu tư, doanh nghiệp nhất là doanh nghiệp nhà nước đối với việc giải quyết các vấn đề nhà ở cho người lao động.

Bên cạnh đó, tỉnh Bình Dương sẽ tiếp tục chỉ đạo thông qua cơ chế chính sách thông thoáng, tạo điều kiện để các cá nhân, tổ chức tham gia xây dựng nhà ở cho người lao động, giúp họ yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài với Bình Dương.

Trong giai đoạn 2011 - 2015, tổng diện tích sàn nhà ở xã hội trên địa bàn là 1,3 triệu m2, đáp ứng chỗ ở cho gần 111.000 người. Đặc biệt trên địa bàn tỉnh còn có khoảng 3 triệu m2 nhà trọ do các hộ và cá nhân đầu tư xây dựng, đáp ứng nhu cầu của 544.00 người là đối tượng lao động thu nhập thấp, sinh viên.

(Theo TTXVN)
 
  • Facebook
  • Google