Hà Nội: Tiếp tục phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 cho 5 quận, huyện

08:44 AM 16/01/2017

Mới đây, UBND TP. Hà Nội vừa ban hành các quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 quận Thanh Xuân, Bắc Từ Liêm, Long Biên, huyện Chương Mỹ và Hà Đông.

Quy hoạch
Quận Thanh Xuân, Bắc Từ Liêm, Long Biên, huyện Chương Mỹ và Hà Đông được UBND Hà Nội phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 

Theo quyết định, kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của quận Thanh Xuân như sau: Đất nông nghiệp hơn 10,9ha, đất phi nông nghiệp hơn 890ha, đất chưa sử dụng hơn 7.5ha.

Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 quận Bắc Từ Liêm: Đất nông nghiệp hơn 1,1741ha, đất phi nông nghiệp hơn 3,090ha, đất chưa sử dụng hơn 299ha.

Tương tự, kế hoạch sử dụng đất năm 2017 quận Long Biên: Đất nông nghiệp hơn 1,746ha, đất phi nông nghiệp hơn 4,222ha, đất chưa sử dụng hơn 12.4ha.

Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Chương Mỹ: Đất nông nghiệp hơn 16,326ha, đất phi nông nghiệp hơn 6,946ha, đất chưa sử dụng hơn 464.6ha.

Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 quận Hà Đông: Đất nông nghiệp hơn 1,099ha, đất phi nông nghiệp hơn 3,342ha, đất chưa sử dụng hơn 521ha.

Trong quá trình thực hiện, UBND quận, huyện nêu trên có trách nhiệm rà soát, đánh giá, khả năng thực hiện các dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017, trường hợp cần điều chỉnh hoặc phát sinh yêu cầu sử dụng đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế, xã hội quan trọng cấp bách vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, dự án dân sinh bức xúc mà chưa có trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của các địa phương đã được UBND thành phố phê duyệt thì tổng hợp, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, trình UBND thành phố trước ngàv 31/5/2017...

  • Facebook
  • Google