HoREA đề xuất “thôi” siết tín dụng bất động sản

08:05 AM 28/09/2018

Hiệp hội BĐS Tp.HCM (HoREA) vừa đề xuất tiếp tục cho phép các tổ chức tín dụng được sử dụng tỷ lệ tối đa 45% của nguồn vốn ngắn hạn, để cho vay trung hạn và dài hạn trong năm 2019.

Khoản 17, Điều 1, Thông tư 19/2017/TT-NHNN (sửa đổi, bổ sung Điều 17, Thông tư 36/2014/TT-NHNN) quy định, từ ngày 1/1/2019, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được sử dụng tối đa 40% nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung hạn và dài hạn. Các khoản vay để kinh doanh BĐS có hệ số rủi ro là 200%.

Nhưng theo HoREA đề xuất, để cho vay trung và dài hạn trong năm 2019, các tổ chức tín dụng được sử dụng tối đa 45% nguồn vốn ngắn hạn. Theo Thông tư 19/2017/TT-NHNN, tỷ lệ 45% hiện đang được áp dụng trong năm 2018.

HoREA cho rằng, việc siết tỷ lệ xuống 40% thay vì 45% từ ngày 1/1/2019 là chưa cần thiết, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển ổn định của thị trường BĐS.

tín dụng bất động sản
HoREA mới đây đã kiến nghị “thôi” siết tín dụng BĐS

Đưa ra đề xuất này, HoREA cho rằng là do tăng trưởng tín dụng 8 tháng đầu năm 2018 đạt khoảng 9%, trong khi chỉ tiêu cả năm 2018 là 17%. Tăng trưởng tín dụng BĐS cũng ở mức rất thấp, chỉ đạt 4,55% so với cùng kỳ năm trước. Trong 3 năm gần đây, đây là mức tăng thấp nhất.

Ngoài ra, NHNN cũng vừa ban hành Chỉ thị 04/CT-NHNN ngày 2/8/2018. Theo đó, chủ trương đưa ra là: "Không xem xét, điều chỉnh tăng chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng (trừ trường hợp đặc biệt); Kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như BĐS, chứng khoán, BOT, BT giao thông; Kiểm soát chặt chẽ tín dụng tiêu dùng, nhất là tín dụng tiêu dùng liên quan đến BĐS". Chính vì vậy, theo HoREA, các ngân hàng khó còn "room" tín dụng để cho vay BĐS.

(Theo Vietnamnet)
 
  • Facebook
  • Google