Hơn 16.000 tỷ đồng đổ vào 4 dự án trọng điểm giao thông

08:11 AM 04/04/2015

Trong quý I/2015, ngành giao thông đã thu hút được trên 16.000 tỷ đồng để đầu tư vào 4 dự án trọng điểm theo hình thức BOT.

dự án
Trong 3 tháng đầu năm 2015, đã có 16.000 tỷ động đầu tư vào 4 dự án giao thông
 trọng điểm (Ảnh minh họa)

Vào chiều nay 3/4, trong buổi họp báo quý I/2015 do Bộ Giao thông vận tại tổ chức, Bộ đã có những báo cáo chi tiết về việc đầu tư xây dựng và cổ phần hóa doanh nghiệp.

Đối với đầu tư xây dựng, quý I/2015, Bộ GTVT đã hoàn thành 22 công trình, dự án để đưa vào khai thác; đồng thời hoàn tất chuẩn bị tổ chức khởi công 16 dự án, công trình.

Đặc biệt, Bộ giao thông vận tải đã huy động được 16.000 tỷ đồng đầu tư vào  4 dự án theo hình thức BOT, so với kế hoạch năm 2015 đã đạt 44%.

Tổng cộng các nguồn vốn dự kiến giải ngân năm 2015 là 84.624 tỷ đồng, với 6.699 tỷ đồng hoàn ứng, 77.925 tỷ đồng còn lại sẽ được thực hiện và giải ngân trong năm 2015. Kết quả sau 3 tháng triển khai cho thấy, kết quả thực hiện ước đạt 16.950 tỷ đồng, tức đạt 21,8%; còn giải ngân ước đạt 16.187 tỷ đồng, đạt 20,8% kế hoạch năm 2015.

Mặt khác, Bộ đã giao kế hoạch cho chủ đầu tư và ban quản lý dự án triển khai thực hiện lập, cũng như trình duyệt quyết toán 346 dự án và giao các đơn vị thẩm tra, phê duyệt quyết toán 365 dự án trong cả năm. Kết quả trong những tháng đầu năm, các đơn vị đã trình duyệt quyết toán 31 dự án; đồng thời thẩm tra, phê duyệt quyết toán 70 dự án.

Đối với công tác cổ phần hóa, Bộ đã quyết định xác định lại giá trị phần vốn Nhà nước tại thời điểm chuyển sang công ty cổ phần và quyết toán cổ phần hóa cho 5 doanh nghiệp. Bên cạnh đó, hoàn thành và bàn giao vốn giá Nhà nước sang công ty cổ phần đối với 07 đơn vị và điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ đối với 2 doanh nghiệp.

Bộ đã phê duyệt danh sách doanh nghiệp cổ phần hóa và thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa tại 28 đơn vị.

Ngoài ra, Tổng công ty Hàng không VN đã tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông lần đầu và thành lập Công ty cổ phần.

Bộ đã hoàn thành thoái vốn toàn bộ tại 2 công ty và thống nhất chủ trương thoái vốn tại 3 tổng công ty cùng 6 doanh nghiệp thành viên. Thời gian tới, sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc Bộ theo đề án tái cơ cấu đã được phê duyệt.

Bộ Giao thông vận tải cho biết, giá trị sản xuất công nghiệp quý I/2015 ước đạt 1.575 tỷ đồng, đã đạt 25% kế hoạch, với doanh thu đạt 932 tỷ đồng, so với kế hoạch năm 2015, đạt 17%.

(Theo NDH Money)
 
  • Facebook
  • Google