Doanh nghiệp bất động sản thành lập mới tăng 62% trong năm 2017

08:13 AM 07/02/2018

Số doanh nghiệp thành lập mới trong năm 2017 là 5,1 nghìn doanh nhân. Dù chỉ chiếm 4% trong tổng số DN thành lập mới, nhưng số doanh nghiệp kinh doanh bất động sản tăng tới 62% so với năm 2016, theo Báo cáo của Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Số doanh nghiệp kinh doanh bất động sản thành lập mới
Số doanh nghiệp kinh doanh bất động sản thành lập mới trong năm 2017
tăng 62%. Ảnh minh họa.

Trong đó, số doanh nghiệp (DN) thành lập mới trong ngành bán buôn, bán lẻ là 45,4 nghìn DN, chiếm 35,8%, so với năm 2016, ghi nhận tăng 16,6%; số DN hoạt động trong ngành chế biến, chế tạo là 16,2 nghìn, chiếm 12,8%, tăng 9,4% theo năm; DN hoạt động trong ngành xây dựng là 16 nghìn, chiếm 12,6, so với năm trước là tăng 10,6%; DN hoạt động trong ngành khoa học công nghệ, dịch vụ tư vấn, thiết kế, quảng cáo và chuyên môn khác là 9,4 nghìn, chiếm 7,4% tổng số DN thành lập mới, tăng 11,4% so với năm ngoái; về mảng dịch vụ việc làm, du lịch, cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác có số DN thành lập mới là 6,7 nghìn, chiếm 5,3% tổng số DN, tăng 19,5% so với năm 2016; DN kinh doanh BĐS được thành lập mới l 5,1 nghìn, chiếm 4% tổng DN thành lập mới, so với năm trước, tăng 62; về lĩnh vực giáo dục và đào tạo, số DN mới thành lập là 3,4 nghìn, chiếm 2,7%, tăng 23%.

Trong năm 2017, tổng số vốn đăng ký của các DN thành lập mới đạt 1.295,9 nghìn tỷ đồng, tăng 45,4% theo năm. Trong đó, vốn đăng ký bình quân của một DN thành lập mới đạt 10,2 tỷ đồng, tăng 26,2% theo năm. Có hơn 35,2 nghìn lượt DN điều chỉnh tăng vốn với số vốn tăng là 1.869,3 nghìn tỷ đồng, nâng tổng số vốn đăng ký bổ sung trong năm 2017 lên thành 3.165,2 tỷ đồng.

(Theo Báo Xây dựng Online)
 
  • Facebook
  • Google