Chung cư mới tại Tp.HCM mới chiếm 8% tổng số nhà toàn thành phố

01:42 PM 31/08/2018

Tỷ lệ nhà chung cư tại Tp.HCM đã được nâng từ 10% lên 25% trong cơ cấu phát triển nhà mới. Tuy nhiên, trong tổng số nhà tại thành phố, tỷ lệ này chỉ là 8%.

Sáng ngày 30/8, tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp - Chính quyền Tp.HCM, Giám đốc Sở Xây dựng Tp.HCM, ông Trần Trọng Tuấn cho biết, trong quá trình đô thị hoá, vấn đề nhà chung cư là vấn đề mới. Trước đây, trong cơ cấu phát triển nhà mới, nhà chung cư tại Tp.HCM chiếm 3-10%. Trong 5 năm gần đây, tỷ lệ này là 25%. Tỷ lệ này chưa cao, nếu tính hết, so với tổng số nhà ở trên toàn Tp.HCM, số lượng nhà chung cư mới chỉ chiếm 8%. Trong thời gian tới, tỷ lệ này sẽ tăng lên theo quy hoạch.

Tỷ lệ nhà chung cư tăng lên đã góp phần cho quá trình chỉnh trang phát triển đô thị. Bộ mặt đô thị cũng được cải thiện khi có thêm nhiều chung cư khang trang, chất lượng tốt, thiết kế đẹp. Nhiều nhà đầu tư chuyên nghiệp cả trong bán hàng và vận hành chung cư. Nhưng giữa khách hàng và chủ đầu tư, cư dân và ban quản trị vẫn xảy ra tranh chấp.

quản lý chung cư
Giám đốc Sở Xây dựng Tp.HCM Trần Trọng Tuấn

Cuối tháng 9, đầu tháng 10/2018, hội nghị quản lý nhà chung cư sẽ được Xây dựng Tp.HCM tổ chức. Sở đang báo cáo UBND Tp.HCM để tổng kết, đánh giá hoạt động, dự báo và đưa ra kiến nghị sửa đổi trong quản lý nhà chung cư.

Để trao đổi, rút kinh nghiệm, từ đó xây dựng quy chế quản lý tốt, Sở sẽ mời Ban quản trị của những chung cư đang có tranh chấp và những điển hình quản lý giỏi của Ban quản trị. Sở nhận thức cần thay đổi cơ chế quản lý để phù hợp với tình hình chung cư trên địa bàn.

Ông Tuấn nói: "Chúng ta cứ chạy theo sự việc mà không có cơ chế quản lý tốt, ảnh hưởng đến sự phát triển của thị trường bất động sản nói riêng và sự phát triển của Tp.HCM nói chung”.

(Theo BizLive)