Tp.HCM: Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TP đến năm 2030

07:56 AM 06/04/2015

UBND Thành phố Hồ Chí Minh đang xúc tiến xây dựng điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố đến năm 2030 và điều chỉnh hướng tuyến đường ven sông Sài Gòn đoạn từ đường Tôn Đức Thắng đến cầu Sài Gòn.

quy hoạch
UBND Tp.HCM giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc và các đơn vị liên quan xây dựng
đề cương nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TP đến năm 2030

Trước khi đề cương trên được phê duyệt, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan để hoàn chỉnh đề cương lập quy hoạch xử lý chất thải rắn TP đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

Theo đó, Đề án phát triển thị trường bất động sản Tp.HCM giai đoạn 2016 - 2020 được UBND TP giao Sở Xây dựng là cơ quan chủ trì tổ chức nghiên cứu. 

Bên cạnh đó, UBND Tp.HCM đã chấp thuận về nguyên tắc điều chỉnh quy hoạch hướng tuyến đường ven sông Sài Gòn, cụ thể là đoạn từ đường Tôn Đức Thắng đến cầu Sài Gòn.

Theo quy hoạch, đường ven sông Sài Gòn sẽ được quy hoạch theo hướng kéo dài liên tục từ đường Tôn Đức Thắng đến bán đảo Thanh Đa - Bình Quới. Địa điểm tuyến nằm về phía bờ sông Sài Gòn, sẽ xây dựng kết nối đồng bộ với hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch nhà ga metro số 1, hay xe buýt nhanh BRT…); mặt khác, khuyến khích tổ chức giao thông ngầm để giữ gìn cảnh quan khu vực bờ sông.

Đối với đoạn tuyến đi qua khu vực Nhà máy đóng tàu Ba Son cũ, giao các sở-ngành chức năng và đơn vị có liên quan cần xem xét,cũng như đề xuất hướng tuyến đảm bảo hài hòa giữa yêu cầu kỹ thuật công trình giao thông và bảo tồn giá trị của di tích lịch sử (Xưởng cơ khí và Ụ tàu Ba Son)…

(Theo CafeF)
 
  • Facebook
  • Google