Hà Nội: Đồng ý xây dựng nhà tại Khu Công nghệ thông tin tập trung Cầu Giấy

04:03 PM 08/03/2017

Văn phòng UBND TP. Hà Nội mới ban hành Công văn số 1844/VP-ĐT cho ý kiến về chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở, dịch vụ, thương mại tại lô đất B3-KT và C3-KT Khu Công nghệ thông tin tập trung Cầu Giấy.

Trong công văn nêu rõ, UBND thành phố nhận được báo cáo của Sở Xây dựng và đề xuất về chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở, dịch vụ, thương mại tại lô đất B3-KT và C3-KT Khu Công nghệ thông tin tập trung Cầu Giấy, phường Dịch Vọng Hậu. UBND thành phố đã có chỉ đạo tại Văn bản số 368/VP-ĐT về việc chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở, dịch vụ, thương mại tại lô đất B3-KT và C3-KT Khu Công nghệ thông tin tập trung Cầu Giấy.

Trước đó, ngày 13/1/2017, Sở Xây dựng có tờ trình và đề xuất UBND thành phố về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở, dịch vụ, thương mại tại lô đất B3-KT và C3-KT Khu Công nghệ thông tin tập trung Cầu Giấy.

Dự án
UBND TP. Hà Nội cho phép nghiên cứu xây dựng nhà tại Khu Công nghệ
thông tin tập trung Cầu Giấy

UBND thành phố chỉ rõ, căn cứ theo quy hoạch phân khu đô thị H2-2 tỷ lệ 1/200, đề xuất của các sở Xây dựng, Quy hoạch Kiến trúc, chấp thuận nguyên tắc cho phép Công ty TNHH Đầu tư quốc tế Gia Bách tổ chức nghiên cứu, lập dự án đầu tư và đề xuất chức năng xây dựng: Nhà ở, dịch vụ, thương mại lô đất B3-KT và C3-KT Khu Công nghệ thông tin tập trung Cầu Giấy theo đúng quy hoạch phân khu và quy định hiện hành.

Đồng thời, công ty TNHH Đầu tư quốc tế Gia bách liên hệ các sở, ngành và đơn vị liên quan của thành phố để được hướng dẫn các thủ tục, nội dung hồ sơ đề xuất theo quy định hiện hành.

Để thực hiện quy định của Luật Đầu tư, UBND thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở: Xây dựng, Quy hoạch Kiến trúc, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, UBND quận Cầu Giấy, Ban quản lý Khu công nghệ thông tin tập trung Cầu Giấy và đơn vị liên quan căn cứ, nhiệm vụ hướng dẫn Công ty TNHH Đầu tư quốc tế Gia Bách lập hồ sơ đề xuất dự án theo các quy định hiện hành của nhà nước và thành phố, đảm bảo tuân thủ quy hoạch được phê duyệt, các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc, kế hoạch sử dụng đất các quy hoạch ngành.

(Theo Vietstock)