Hà Nội điều chỉnh địa giới hành chính giữa các quận Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy

01:39 PM 21/09/2018

UBND TP. Hà Nội lên kế hoạch điều chỉnh địa giới hành chính giữa các quận Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm khu vực 8 tổ dân phố Bắc Nghĩa Tân và 2 tổ dân phố tập thể Bệnh viện 19-8.

Việc lên kế hoạch này thực hiện theo Kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy tại Thông báo số 924-TB/TU ngày 25/10/2017 về chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính khu vực các tổ dân phố nằm ngoài địa giới hành chính của quận Cầu Giấy và ý kiến của Bộ Nội vụ tại công văn số 12/BNV-CQĐP ngày 2/1/2018 về chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính các quận Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm.

Theo đó, thành phố sẽ lập hồ sơ và thực hiện các thủ tục đề nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa các phường Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy), phường Mỹ Đình 2 (quận Nam Từ Liêm) và phường Cổ Nhuế 1 (quận Bắc Từ Liêm), phù hợp với hiện trạng quản lý hiện nay.

Theo kế hoạch, toàn bộ diện tích đất tự nhiên của 8 tổ dân phố khu vực Bắc Nghĩa Tân thuộc địa giới hành chính của phường Cổ Nhuế 1 (quận Bắc Từ Liêm) sẽ được chuyển về địa giới của phường Nghĩa Tân. Hiện toàn bộ diện tích này do phường Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy) quản lý.

quy hoạch hà nội
UBND TP. Hà Nội lên kế hoạch điều chỉnh địa giới hành chính
giữa các quận Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm

Bên cạnh đó, Hà Nội cũng sẽ chuyển toàn bộ diện tích đất tự nhiên của 2 tổ dân phố thuộc địa giới hành chính phường Mỹ Đình 2 (quận Nam Từ Liêm) về địa giới hành chính của phường Mai Dịch. Diện tích này hiện do phường Mai Dịch (quận Cầu Giấy) quản lý.

Sở Nội vụ được giao nhiệm vụ hướng dẫn quận Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm xây dựng dự thảo đề án về việc đề nghị điều chỉnh địa giới hành chính giữa các quận để xin ý kiến nhân dân và thực hiện các trình tự, thủ tục trình các cấp có thẩm quyền.

Thành phố giao UBND các quận Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm chỉ đạo UBND các phường Cổ Nhuế 1 (quận Bắc Từ Liêm), phường Mỹ Đình 2 (quận Nam Từ Liêm), phường Nghĩa Tân, Mai Dịch (quận Cầu Giấy) lập và niêm yết danh sách cử tri lấy ý kiến về việc điều chỉnh địa giới hành chính tại phường.

Về lộ trình, nếu được hơn 50% cử tri trên địa bàn tán thành, UBND các cấp trình HĐND cấp mình về phương án đề nghị điều chỉnh. Sau khi UBND các phường có hồ sơ đề nghị điều chỉnh, UBND các quận Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm trình HĐND cùng cấp họp, có nghị quyết đề nghị điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính. Sau đó, UBND các quận lập hồ sơ sẽ trình UBND thành phố.

UBND thành phố hoàn thiện đề án, trình HĐND thành phố và báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

(Theo Trí thức trẻ)
 
  • Facebook
  • Google