Năm 2018, lãi suất vay hỗ trợ nhà ở vẫn là 5%

10:24 AM 17/01/2018

Trong năm 2018, mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở vẫn là 5%/năm như trước đây, theo quyết định mới nhất được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam mới đây đã ban hành Quyết định số 2735/QĐ-NHNN quy định về lãi suất được áp dụng trong năm 2018 tại các ngân hàng thương mại đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN, Thông tư số 32/2014/TT-NHNN và Thông tư số 25/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước.

lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở
Mức lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở vẫn được giữ nguyên 5% trong năm 2018. Ảnh: H.Dịu

Theo đó, trong năm 2018, mức lãi suất của các ngân hàng thương mại đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở vẫn là 5,0%/năm.

Quyết định trên được đưa ra thay thế cho Quyết định số 2544/QĐ-NHNN ngày 30/12/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2018.

Với quyết định này, mức lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở đã được áp dụng trong năm 2017 vẫn được Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên và áp dụng cho năm 2018.

(Theo Hải Quan Online)
 
  • Facebook
  • Google