Bất động sản Tp.HCM hấp dẫn nhà đầu tư nước ngoài

08:48 AM 27/03/2015

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, tại thành phố Hồ Chí Minh, kinh doanh bất động sản là ngành thu hút được nhiều vốn đầu tư nước ngoài nhất với 190 dự án và 12,46 tỷ USD.

đầu tư
Tp.HCM đứng đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư bất động sản nước ngoài

Theo đó, trong 3 tháng đầu năm 2015, Tp.HCM đã thu hút được 80 dự án FDI cấp mới với tổng vốn đầu tư là 460,9 triệu USD.

Bên cạnh đó còn có 23 dự án tăng vốn (với 79,3 triệu USD là vốn đăng ký tăng thêm) đưa tổng vốn đăng ký cấp mới và vốn tăng thêm của Tp.HCM đạt 540 triệu USD, xếp thứ nhất về thu hút FDI trong quý I/2015.

Đến tháng 11/2014, tính lũy kế Tp.HCM đã thu hút được gần 2.500 dự án với tổng vốn đầu tư là 20 tỷ USD, tức chiếm 14,4 % tổng số dự án và 8% tổng vốn đầu tư tại Việt Nam, là tỉnh đứng thứ 5/101 tỉnh, thành phố có đầu tư nước ngoài.

Đối với lĩnh vực đầu tư, tại Tp.HCM, kênh bất động sản là ngành thu hút được nhiều vốn đầu tư nước ngoài nhất với 190 dự án và 12,46 tỷ USD, chiếm tới 34,7% tổng vốn FDI Tp.HCM.

Nếu xét về số dự án thì ngành công nghiệp chế biến chế tạo thu hút được nhiều dự án FDI nhất, bao gồm gần 1600 dự án với 12,2 tỷ USD vốn đăng ký đầu tư, tức chiếm 29,8% tổng số dự án và 31,6% tổng vốn đầu tư tại Tp.HCM.

Ngoài ra, các dự án còn lại tập trung vào lĩnh vực như xây dựng, bán buôn, bán lẻ, thông tin và truyền thông...

Xét về đối tác đầu tư tại Tp.HCM thì Singapore đứng thứ nhất với gần 700 dự án và 9,08 tỷ USD vốn đầu tư. Với 180 dự án cùng 5.5 tỷ USD vốn đầu tư, Malaysia đứng thứ hai. 

Về số dự án, Hàn Quốc đứng thứ nhất về số dự án tại Tp.HCM với 1.019 dự án và 4,03 tỷ USD vốn đầu tư. Đây cũng là địa phương thu hút được nhiều dự án của Hàn Quốc nhất trong các địa phương trong cả nước.

(Theo NDH Money)
 
  • Facebook
  • Google