10,7 tỷ USD vốn FDI đổ vào BĐS vùng Đồng bằng Sông Hồng

11:49 AM 01/04/2015

Tính đến tháng 3/2015 Đồng bằng sông Hồng đã thu hút được trên 10,7 tỷ USD vào lĩnh vực bất động sản.

đầu tư
BĐS vùng Đồng bằng sông Hồng hấp dẫn các nhà đầu tư

Tính đến tháng 3 năm 2015, hiện có 5411 dự án FDI vào 11 tỉnh, thành phố thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng (bao gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hà Nam, Hải Dương, Hưng Yên, Nam Định, Vĩnh Phúc, Thái Bình và Ninh Bình) với tổng vốn đăng ký là 65,5 tỷ USD.

Với 3.116 dự án cùng 25,5 tỷ USD vốn đầu tư, Hà Nội đứng thứ nhất trong khu vực về thu hút FDI.

Hải Phòng đứng thứ 2 với 465 dự án và 11,3 tỷ USD vốn đầu tư.

Thứ 3 là Bắc Ninh với 584 dự án và 7,7 tỷ USD vốn đầu tư.

Kế đến là các tỉnh Hải Dương, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Hưng Yên. Còn các tỉnh như Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam, Thái Bình có kết quả khiêm tốn về thu hút FDI vào địa phương mình.


Thủ đô Hà Nội đứng đầu thu hút nguồn vốn FDI tại vùng Đồng bằng sông Hồng

Đối với lĩnh vực đầu tư, lĩnh vực thu hút được nhiều dự án nhất và cũng có tổng vốn đầu tư đăng ký cao nhất trong vùng ngành công nghiệp là ngành công nghiệp chế biến chế tạo. Với 2.559 dự án trong lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo cùng 33,5 tỷ USD vốn đầu tư.

Điều đáng nói là, lĩnh vực kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với 133 dự án và 10,7 tỷ USD vốn đầu tư, đã chiếm 16,3% tổng vốn đầu tư của toàn vùng.

Về đối tác đầu tư thì Hàn Quốc đứng đầu trong số quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại khu vực này với 1.660 dự án và 13,2 tỷ USD tổng vốn đầu tư.

Đứng thứ 2 với 1.060 dự án và 13,1 tỷ USD tổng vốn đầu tư đến từ Nhật Bản.

Đứng thứ 3 là Singapore với 308 dự án và 9,1 tỷ USD tổng vốn đầu tư.

(Theo NDH Money)
 
  • Facebook
  • Google