Chính phủ yêu cầu hạn chế thu hồi đất nông nghiệp

01:23 PM 08/04/2015

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 97/2014 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 Khóa 10 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

đất nông nghiệp
Sẽ hạn chế thu hồi đất nông nghiệp (Ảnh minh họa)

Khi tiến hành thu hồi đất cho mục đích an ninh, quốc phòng và dịch vụ công…Chính phủ yêu cầu áp dụng chính sách hỗ trợ đảm bảo lợi ích chính đáng của người quản lý sử dụng đất.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu lãnh đạo các ngành, địa phương đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn gắn với tái cơ cấu nền nông nghiệp và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn.

Theo đó, tập trung triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững theo Quyết định 899/2013 của Thủ tướng, tập trung thực hiện các giải pháp về đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ cao, tổ chức lại sản xuất; cũng như xây dựng đề án tổng thể và đề án chuyên đề, cụ thể hóa chủ trương, giải pháp thực hiện tái cơ cấu trong từng lĩnh vực, tại từng địa phương; đồng thời xây dựng và chỉ đạo thực hiện các kế hoạch hành động.

Mặt khác, thực hiện xây dựng và ban hành các chính sách khuyến khích, hỗ trợ nông dân và các doanh nghiệp tham gia thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp; tăng cường bộ máy chỉ đạo triển khai thực hiện tái cơ cấu; điều chỉnh cơ cấu chi tiêu công; thường xuyên kiểm tra đôn đốc thực hiện.

Bên cạnh đó, thúc đẩy phát triển mạnh mẽ công nghiệp, các ngành nghề và dịch vụ ở nông thôn để tạo việc làm, nhằm tăng thu nhập cho nông dân, hỗ trợ phát triển nông nghiệp. Đồng thời, tập trung tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh ở nông thôn, đặc biệt là các doanh nghiệp bảo quản và chế biến nông lâm thủy sản, vật tư nông nghiệp, doanh nghiệp sản xuất giống, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động tại chỗ; hơn nữa phải đẩy mạnh cơ giới hóa nông nghiệp và điện khí hóa nông thôn, để nâng cao năng suất lao động, cũng như hạ giá thành sản phẩm; qua đó tạo điều kiện phát triển các lĩnh vực sản xuất với khả năng cạnh tranh được nâng cao.

Theo kế hoạch sẽ rà soát, bổ sung, điều chỉnh kịp thời chính sách đủ mạnh để khuyến khích việc ứng dụng khoa học công nghệ, nhằm huy động nguồn lực và thu hút doanh nghiệp đầu tư vào chế biến, sản xuất, dịch vụ nông nghiệp nhất là những vùng khó khăn như miền núi và hải đảo. Mặt khác, mở rộng các hình thức hợp tác công tư trong phát triển sản xuất và xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội. Để tăng nguồn vốn tín dụng và tạo điều kiện thuận lợi để người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã dễ tiếp cận với nguồn vốn tín dụng thì phải đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng, tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý sử dụng đất. Tiến hành rà soát lại quy hoạch, cũng như bổ sung kế hoạch sử dụng đất phù hợp với kế hoạch, quy hoạch phát triển ngành nông nghiệp; phải bảo vệ đất lúa nhưng cho phép thay đổi linh hoạt mục đích sử dụng giữa lúa và các cây trồng khác.

Đáng chú ý là, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ban ngành và địa phương hạn chế việc thu hồi đất nông nghiệp cho các mục đích khác. Sẽ áp dụng chính sách hỗ trợ đảm bảo lợi ích chính đáng của người quản lý sử dụng đất, cũng như có các phương án sử dụng lớp đất mặt và các vấn đề liên quan theo quy định đối với trường hợp thu hồi đất cho mục đích an ninh, quốc phòng và dịch vụ công. Tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục chuyển nhượng và thuê mướn đất nông nghiệp, hoạt động tích tụ tập trung ruộng đất được khuyến khích.

Đối với vật tư đầu vào của sản xuất nông nghiệp sẽ thực hiện ưu đãi thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư vào khu vực này. Mặt khác còn có chính sách ưu đãi cao để khuyến khích mạnh mẽ doanh nghiệp đầu tư vào những vùng khó khăn.

Sẽ tiếp tục ưu tiên dành vốn tín dụng cho khu vực nông nghiệp và nông thôn bằng việc tăng thêm hỗ trợ cho vay qua Ngân hàng Chính sách Xã hội đối với hộ nghèo và hộ cận nghèo. Mặt khác, đa dạng hóa các nguồn cung cấp tín dụng, tiến hành đổi mới cơ chế và thủ tục để nông dân cùng các đối tác kinh tế đầu tư vào nông nghiệp dễ dàng tiếp cận tín dụng.

Bên cạnh đó, tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện cơ chế tín dụng đối với nông nghiệp, cũng như tăng cường cho vay hộ gia đình với số lượng lớn hơn và vay theo tín chấp nhiều hơn, đồng thời triển khai cho vay đối với hình thức liên kết trong sản xuất nông nghiệp theo chuỗi khép kín từ khâu sản xuất đến thu mua, chế biến và tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp có thế mạnh, nhằm tạo ra sức cạnh tranh cao.

(Theo Vneconomy)
 
  • Facebook
  • Google